מסגרת עץ לצילומים


אפשר להביא מסגרת עץ גדולה והאורחים מצטלמים איתה - מוסיף עניין ברחבה וגם יוצאות תמונות שונות ומיוחדות