top of page

לוחית רישוי עם שמות הזוג


לוחית רישוי בגודל של הלוחית לאוטו, אפשר להצטלם איתה בצילומים בבוקר, באירוע עצמו, אפשר להדביק עם נייר דבק על הלוחית באוטו - רעיון מגניב ומוסיף לחתונה


bottom of page