top of page

דרז'ה עטופים מיוחד


אפשר לפזר על השולחנות דרז'ה ארוזים בשקיות קטנות או בקופסאות קטנות בצורת פרח.

אפשר לראות בתמונה שבשקיות הקטנות הם שמו דרז'ה בצורת לב ובפרחים הם שמו דרז'ה רגיל


bottom of page